LMS社群課程地圖學習歷程系統學院網站資訊系統入口Login
Position: 房老師的解題園地 > Activities (Announcements)

國防醫學院105年醫學系醫師)國考總複習課程表

日 期

星期

  

教室

輔導科目

輔導教師

備註

105.10.07

1730-1930

27

三理整合複習

房同經老師

 

105.10.14

1730-1930

27

三理整合複習

房同經老師

 

105.10.21

1730-1930

27

三理整合複習

房同經老師

 

105.10.28

1730-1930

27

三理整合複習

房同經老師

 

105.11.04

1730-1930

27

三理整合複習

房同經老師

 

105.11.11

1730-1930

27

三理整合複習

房同經老師

 

105.11.18

1730-1930

27

三理整合複習

房同經老師

 

105.11.25

1730-1930

27

三理整合複習

房同經老師

 

105.12.02

1730-1930

27

呼吸系統

房同經老師

 

105.12.09

1730-1930

27

泌尿系統

房同經老師

 

105.12.15

1730-1930

27

消化系統

房同經老師

 

105.12.16

1730-1930

27

內分泌系統

房同經老師

 

105.12.22

1730-1930

27

血液淋巴系統

房同經老師

 

105.12.23

1730-1930

27

循環系統

房同經老師

 

105.12.29

1730-1930

27

肌肉及骨骼關節系統

房同經老師

 

105.12.30

1730-1930

27

神經組職

房同經老師

 

106.01.05

1730-1930

27

感覺及生殖系統

房同經老師

 

106.01.06

1730-1930

27

生理學

房同經老師

 

106.01.12

1730-1930

27

藥理學一

房同經老師

 

106.01.13

1730-1930

27

藥理學二

房同經老師

 

106.01.19

1730-1930

27

病理學一

房同經老師

 

106.01.20

1730-1930

27

病理學二

房同經老師

 

106.02.06

106.02.10

 

1730-1930

27

問題討論

房同經老師